Regulamin 59 OZPTP

POLSKIE TOWARZYSTWO
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
Oddział im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi
w Grudziądzu

REGULAMIN

59 OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU
PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ

Proj. P. Łukiewski

Grudziądz 14 ÷ 18 września 2016 r.

 1.Cele Zlotu:

 • promocja turystycznych, krajoznawczych, przyrodniczych i kulturowych walorów województwa Kujawsko-Pomorskiego, Borów Tucholskich i Pomorza Nadwiślańskiego;
 • propagowanie turystyki kwalifikowanej jako formy wypoczynku;
 • możliwość zdobycia odznak turystyki kwalifikowanej oraz krajoznawczych, w tym regionalnych:

- Odznaka Krajoznawcza Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Odznaka Krajoznawcza „Znam Grudziądz i okolice”,
- Odznaka Krajoznawcza „Miłośnik Twierdzy Grudziądz”,
- Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem kościołów gotyckich Ziemi Chełmińskiej”
- Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem zamków, pałaców i dworów Ziemi Chełmińskiej”,
- Odznaka Krajoznawcza „Przyjaciel Borów Tucholskich”;
- Odznaka Krajoznawcza „Szlakami 18. Pułku Ułanów Pomorskich” 

 • zdobywanie i rozszerzanie uprawnień Przodowników Turystyki Pieszej;
 • wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska turystów pieszych;
 • upowszechnianie turystyki pieszej i krajoznawstwa.

 2. Organizatorzy Zlotu:

 • Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu,
 • Komisja Turystyki Pieszej Oddziału,

 3.Patronat:

 • Pan Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 • Pan Robert Malinowski - Prezydent Miasta Grudziądza,
 • Pan Edmund Korgol - Starosta Powiatu Grudziądzkiego,

 4. Partnerzy Zlotu:

 • Zarząd Główny PTTK w Warszawie,
 • Sejmik Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 • Kujawsko-Pomorskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK,
 • Zespół Placówek Młodzieżowych „Bursa” w Grudziądzu
 • Biuro Podróży „Skorpion A”,
 • Centrum Kultury „Teatr” w Grudziądzu,
 • Zamek w Radzyniu Chełmińskim
 • Bractwo Rycerskie Zamku w Radzyniu Chełmińskim,
 • 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
 • 8 Batalion Walki Radioelektronicznej,
 • Dom Dziecka w Białochowie,

 5. Nadzór merytoryczny:

 • Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK

 6. Kierownictwo Zlotu:

 • Komandor - Piotr Łukiewski, PTP 10436, Przewodnik turystyczny
 • Wicekomandor - Jan Kamiński, PTP 9936, Przewodnik turystyczny
 • Wicekomandor - Tomasz Simiński-Stanny, PTP 8546, Przewodnik turystyczny
 • Wicekomandor - Henryk Pasik, PTP 4089, Przewodnik turystyczny
 • Sekretariat - Krzysztof Czerepowicki, PTP 9419, Przewodnik turystyczny
 • Skarbnik - Krzysztof Przybył, Przewodnik turystyczny

7.Komitet organizacyjny

 • Andrzej Cegliński - Przewodnik turystyczny
 • Regina Dubilis - PTP 9935, Przewodnik turystyczny
 • Jarosław Guttmann   
 • Adam Hinz - PTP 10945, Przewodnik turystyczny
 • Ewa Kamińska
 • Grzegorz Machaj - PTP 10228, Przewodnik turystyczny
 • Damian Machaj - PTP 9941
 • Aleksandra Mrozowska - Przewodnik turystyczny
 • Patrycja Piłat - Przewodnik turystyczny
 • Wiesław Podsiadły - PTP 9149, Przewodnik turystyczny
 • Anna Tynkiewicz-Hinz - PTP 10946 , Przewodnik turystyczny
 • Maciej Wiśniewski - Przewodnik turystyczny
 • Marek Zygadło - PTP 10627, Przewodnik turystyczny

 8. Patronat Medialny:

 • Radio Eska Grudziądz
 • Gazeta Pomorska
 • TVSM

 9. Termin i miejsce Zlotu:

 • Zlot odbędzie się w dniach 16÷18 września 2016 r.
 • Baza Zlotu: Zespół Placówek Młodzieżowych „Bursa”, ul. Hallera 37 w Grudziądzu, zestaw pokoi typu Studio: dwa pokoje 2 osobowe + dwa pokoje 3 osobowe + łazienka dla jednego zestawu typu Studio
 • Dojazd z dworca PKP/PKS – przystanek MZK przy ul. Królewskiej, autobusy linii 3, 4, 8, 11, 13, 15, 18, 23 – jeden przystanek.
 • Dojście piesze – ok. 15 min.
 • W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się jedynie niestrzeżony parking dla samochodów osobowych.
 • Parking strzeżony dla samochodów osobowych w odległości 500 m.

10. Warunki uczestnictwa w Zlocie:

 • w Zlocie mogą uczestniczyć Przodownicy Turystyki Pieszej PTTK, członkowie PTTK oraz osoby niezrzeszone w PTTK (w miarę posiadanych przez organizatorów wolnych miejsc)
 • termin nadsyłania wypełnionych „Kart zgłoszeń” (do pobrania na stronie www.zlot.grudziadz.pttk.pl) wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty na rzecz organizacji Zlotu (ewentualnie kserokopią) upływa 1 sierpnia 2016 r.,
 • zgłoszenia należy przesyłać na adres: Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu: ul. gen. Hallera 32 86-300 Grudziądz lub drogą elektroniczną na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • ilość miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu na Zlot decyduje kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo zapisu mają członkowie PTTK (decyduje data stempla pocztowego lub godzina wpłynięcia zgłoszenia w formie elektronicznej),
 • po przesłaniu zgłoszenia i dokonaniu wpłaty, każdy uczestnik otrzyma powiadomienie o przyjęciu (lub nie) na Zlot (telefonicznie na podany numer telefonu lub pocztą e-mailową na podany adres),
 • lista uczestników Zlotu (imię, nazwisko, reprezentowany oddział PTTK) będzie opublikowana na stronie www.zlot.grudziadz.pttk.pl w kolejności napływania zgłoszeń,
 • ilość miejsc na wycieczki przedzlotowe (czwartek 15 września i piątek 16 września) jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Po wyczerpaniu limitu miejsc (decyduje pojemność autokaru) na daną wycieczkę organizatorzy mogą dokonać przesunięcia uczestnika na inną wycieczkę (po wcześniejszym powiadomieniu osoby zainteresowanej), lub mogą nie przyjąć z powodu braku miejsc (również po wcześniejszym powiadomieniu osoby zgłaszającej się),
 • ilość miejsc na wycieczki zlotowe (sobota 17 września) jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Po wyczerpaniu limitu miejsc (decyduje pojemność autokaru) na daną wycieczkę organizatorzy mogą dokonać przesunięcia uczestnika na inną wycieczkę (po wcześniejszym powiadomieniu osoby zainteresowanej).

WYSOKOŚĆ WPŁAT na rzecz organizacji Zlotu

Wysokość wpłaty

do 1.08.2016

Wysokość wpłaty

po 1.08.2016

Kogo dotyczy

300,-

330,-

Honorowy Przodownik TP

350,-

380,-

Przodownik TP (zweryfikowany na stronie KTP)

380,-

400,-

Członek PTTK

400,-

420,-

Osoby niezrzeszone

(wyłącznie w miarę wolnych miejsc)

 • Wpłaty na rzecz organizacji Zlotu oraz opłaty dodatkowe należy przesłać na konto Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu:

nr konta: 27 9484 1033 0312 0004 2003 0001 Bank Spółdzielczy w Brodnicy z dopiskiem 59 Zlot PTP PTTK

 • Prosimy o zabranie ze sobą na Zlot dokumentu upoważniającego do zniżki.
 • 59. Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK jest imprezą non-profit, nie ma charakteru komercyjnego. Zlot jest organizowany na zasadach samorealizacji siłami wolontariatu członków PTTK zgodnie ze Statutem PTTK.

11. Świadczenia w ramach wpłaty na Zlot:

 • noclegi z 16/17.09.2016 r. i 17/18.09.2016 r.,
 • wyżywienie od obiadu 16.09.2016 r. do śniadania 18.09.2016 r.
 • udział w wybranej jednej wycieczce krajoznawczej w dniu 17.09.2016 r. (obiad na trasie),
 • udział w biesiadzie turystycznej,
 • pamiątkowy znaczek zlotowy,
 • materiały krajoznawcze,
 • koszulka zlotowa,

12. Wpłaty dodatkowe:

kolacja 14.09. (środa)

-      15,oo

nocleg 14/15.09. (środa/czwartek)

-      25,oo

śniadanie 14.09 (czwartek)

-      12,oo

kolacja 14.09 (czwartek)

-      15,oo

nocleg 15/16.09. (czwartek/piątek)

-      25,oo

śniadanie 15.09 (piątek)

-      12,oo

wycieczka przedzlotowa nr 1+obiad – 14.09 (czwartek)

-      95,oo

wycieczka przedzlotowa nr 2+obiad – 14.09 (czwartek)

-      90,oo

wycieczka przedzlotowa nr 3+obiad – 14.09 (czwartek)

-      90,oo

obiad 18.09 (niedziela)

-      20,oo

suchy prowiant

-      12,oo

dodatkowy znaczek

-      15,oo

odznaki krajoznawcze/szt.

-      10,oo


13. Rezygnacja z uczestnictwa w Zlocie:

 • w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w okresie od zgłoszenia do 15.08.2016 r. (włącznie) zwracane jest 70 % wpłaty na rzecz organizacji Zlotu (uczestnik drogą pocztową otrzyma wyłącznie materiały krajoznawcze oraz znaczek zlotowy);
 • w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w okresie od 16.08 do 31.08.2016 r. (włącznie) zwracane jest 50 % wpłaty na rzecz organizacji Zlotu (uczestnik drogą pocztową otrzyma wyłącznie materiały krajoznawcze oraz znaczek zlotowy);
 • w przypadku rezygnacji w okresie po 31.08.2016 r. oraz w przypadku nie przybycia na Zlot wpłaty na rzecz organizacji Zlotu nie będą zwracane (uczestnik drogą pocztową otrzyma wyłącznie materiały krajoznawcze oraz znaczek zlotowy).

14. Obowiązki uczestników Zlotu:

 • przestrzeganie Karty Turysty i Regulaminu Zlotu,
 • przestrzeganie postanowień Komitetu Organizacyjnego Zlotu i harmonogramu dnia,
 • przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i ochrony środowiska,
 • przestrzeganie regulaminu miejsca zakwaterowania (Zespołu Placówek Młodzieżowych „Bursa”),
 • przestrzeganie bezwzględnego zakazu palenia tytoniu w miejscu zakwaterowania,
 • posiadanie ze sobą ważnej legitymacji członkowskiej PTTK z opłaconymi składkami za 2016 rok, legitymacji Przodownika TP PTTK i dowodu tożsamości.

15. Postanowienia końcowe

 • Zlot oraz wycieczki krajoznawcze przedzlotowe i zlotowe odbędą się bez względu na pogodę,
 • W trakcie Zlotu obradować będą zespoły dyskusyjne:
 1. tematyka historyczna w imprezach turystyki pieszej
 2. d/s. szlaków i znakarzy
 3. d/s. przodowników TP i regulaminów w TP
 4. d/s. imprez centralnych
 • uczestnicy Zlotu posiadający legitymację członkowską PTTK z opłaconymi składkami za 2016 rok są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, pozostali uczestnicy Zlotu ubezpieczają się we własnym zakresie,
 • za szkody na rzecz osób trzecich spowodowane z winy uczestnika Zlotu, wszelką odpowiedzialność prawną i materialną ponosi wyłącznie sprawca szkody,
 • w przypadku małej liczby zgłoszeń, zaistnienia znacznych podwyżek kosztów
 • wyżywienia, transportu czy też zakwaterowania Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do pobrania od uczestników dodatkowej opłaty,
 • ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Kierownictwu Zlotu.

16. INFORMACJE

 • Informacji na temat Zlotu udzielają:

Biuro Oddziału PTTK w Grudziądzu

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Piotr Łukiewski

691 951 010

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jan Kamiński

604 780 505

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krzysztof Przybył (finanse)

609 380 524

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

17. EGZAMINY Przodownika Turystyki Pieszej PTTK
Podczas Zlotu odbędą się egzaminy na uzyskanie uprawnień Przodownika Turystyki Pieszej PTTK oraz na rozszerzenie uprawnień.
Osoby zainteresowane egzaminem na uzyskanie uprawnień PTP PTTK III stopnia: kandydaci zobowiązani są do przedstawienia Komisji Egzaminacyjnej następujących dokumentów:

 • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ogólnego,
 • książeczki OTP z weryfikacją odznaki małej w stopniu srebrnym,
 • legitymacji członkowskiej PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską,
 • zdjęcia do legitymacji przodownika.

rozszerzenie uprawnień – kandydaci zobowiązani są do przedstawienia Komisji Egzaminacyjnej następujących dokumentów:

 • książeczki OTP z weryfikacją odznaki małej w stopniu złotym lub legitymacji dużej OTP,
 • legitymacji członkowskiej PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską,
 • legitymacji Przodownika TP PTTK.

Wniosek podpisany przez macierzystą Oddziałową Komisję Turystyki Pieszej PTTK należy na 4 tygodnie przed terminem egzaminu  przesłać na adres:
Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK, ul. Senatorska 11; 00 - 075 Warszawa

18. PROGRAM ZLOTUK – obiekty z Kanonu Krajoznawczego Polski

14.09 - środa

16OO – 20OO

- przyjmowanie uczestników Zlotu (rejestracja i wydawanie świadczeń) w miejscu zakwaterowania

 

19OO

- kolacja (według wcześniejszych zgłoszeń i zamówień)

 

 

- nocleg  (według wcześniejszych zgłoszeń i zamówień)

15.09 - czwartek

07OO – 22OO

przyjmowanie uczestników Zlotu (rejestracja i wydawanie świadczeń) w miejscu zakwaterowania

 

063O – 075O

-   śniadanie (według wcześniejszych zgłoszeń i zamówień)

 

073O 08OO

-     wyjazdy na wycieczki przedzlotowe (według dodatkowych zgłoszeń)

-     obiad na trasie

 

Trasa I

wyj. 08OO

-  Kwidzyn K, Malbork (bez zamku), Stogi Malborskie K, Tczew K, Pelplin K, Gniew K

- prowadzący: Regina Dubilis-Krużyńska, Tomasz Simiński-Stanny

 

Trasa II

wyj. 073O

-  Świecie, Chełmno K, Chełmża K, Golub-Dobrzyń K, Brodnica K

-   Możliwość zdobycia Odznaki Krajoznawczej „Szlakiem Kościołów Gotyckich Ziemi Chełmińskiej” w st. brązowym

- prowadzący: Jan Kamiński, Henryk Pasik

 

Trasa III

wyj. 08OO

-  Gądecz, Koronowo K, Piła Młyn, Tuchola, Fojutowo K, Wierzchlas K

- prowadzący: Andrzej Cegliński, Marek Zygadło

 

19OO

-  Kolacja (według wcześniejszych zgłoszeń i zamówień)

16.09 - piątek

063O – 13OO

- przyjmowanie uczestników Zlotu (rejestracja i wydawanie świadczeń) w miejscu zakwaterowania

 

063O – 075O

- śniadanie (według wcześniejszych zgłoszeń i zamówień)

 

083O

-     zwiedzanie Grudziądza

 

12OO

-     obiad

 

133O

-  uroczyste otwarcie Zlotu - Centrum Kultury TEATR ul. Marsz. F. Focha

-     prelekcje

 

163O

-     obrady w zespołach tematycznych

 

18OO

-     kolacja

 

19OO – 203O

-     egzaminy na rozszerzenie uprawnień

17.09 - sobota

063O – 075O

-     śniadanie

 

07OO
– 08OO

-     wyjazdy na wycieczki zlotowe (obiad na trasie)

 

Trasa I

wyj. 073O

-Geotermia Grudziądz, Pokrzywno, Okonin, Mełno, Rogóźno, Białochowo, Łasin, Radzyń Chełmiński K

-  Możliwość zdobycia Odznaki Krajoznawczej „Szlakiem Kościołów Gotyckich Ziemi Chełmińskiej” w st. Brązowym oraz „Znam Grudziądz i okolice”

- prowadzący: Jan Kamiński, Henryk Pasik

 

Trasa II

wyj. 07OO

-     Kwidzyn K, Biała Góra, Stogi Malborskie K, Malbork (bez zamku!), Sztum, Prabuty, Radzyń Chełmiński K

- prowadzący: Regina Dubilis-Krużyńska, Tomasz Simiński-Stanny

 

Trasa III

wyj. 073O

-  Mniszek, Leosia, Wierzchlas K, Fojutowo K, Krojanty, Nowa Cerkiew, Radzyń Chełmiński K

-  Możliwość zdobycia Odznaki Krajoznawczej „Szlakiem 18. Pułku Ułanów Pomorskich”

- prowadzący: Anna Tynkiewicz-Hinz, Adam Hinz

 

Trasa IV

wyj. 08OO

- Gruczno, Chrystkowo, Gądecz, Koronowo K, Piła-Młyn, Wierzchlas K, Radzyń Chełmiński K

- prowadzący: Andrzej Cegliński, Marek Zygadło

 

Trasa V, piesza

wyj. 073O

-   Stare Miasto K, Cytadela, Jaskinia Klonowa, Fort „Tarpno” Fort „Dąb”, Wielka Księża Góra, Park Miejski, przejazd do Radzynia Chełmińskiego K

-     Możliwość zdobycia Odznaki Krajoznawczej „Miłośnik Twierdzy Grudziądz”

- prowadzący: Damian Machaj, Grzegorz Machaj

 

ok. 20OO

- biesiada turystyczna na zamku w Radzyniu Chełmińskim

18.09 - niedziela

063O

-     msza św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św.

 

08OO – 093O

-     śniadanie

 

10OO

-     podsumowanie i zakończenie Zlotu

 

123O

-     obiad (według wcześniejszych zgłoszeń i zamówień)


UWAGA!
Wycieczki przedzlotowe odbędą się przy minimum 30 chętnych uczestnikach.

Dojazd:

 • Komunikacją MZK z dworca PKS i PKP – przystanek przy ul. Królewskiej, linie autobusowe nr 3, 4, 8, 11, 13, 15, 18, 23 (jeden przystanek)
 • Bilety w formie dwu-(normalny) lub cztero-przejazdowych (ulgowy) karnetów (w cenie 2,6o zł do nabycia u kierowcy)
 • Pieszo, z dworca PKS ok 15 min, z dworca PKP Grudziądz Główny – ok. 12 min, ze stacji Grudziądz Przedmieście – ok. 7 min.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W 59 OGÓLNOPOLSKIM ZLOCIE PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ
Z TURYSTYCZNYM POZDROWIENIEM
ORGANIZATORZY

Do pobrania:


IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW PTTK

 

 

Patronat Honorowy nad Zlotem objęli

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Starosta Powiatu Grudziądzkiego

Prezydent Grudziądza

Patronat medialny: